viljaa
Yhdistyksen jäsenet | Laadun kehittäminen | Koulutustoiminta | Säännöt | Yhdistys  

Väinö-Kaarina Koti Oy

Kodin turvaa ja lämpöä
Väinö-Kaarina on tarkoitettu mielenterveysongelmista kuntoutuville nuorille.

Toimintaperiaatteet
 1. Kodinomaisuus, jossa jokainen vastaa omalta osaltaan kodin viihtyvyydestä
 2. Nuoren itsenäistymistä tukeva (vastuuta voimavarojen mukaan)
 3. Yhteisökasvatuksellisuus, vastuu ryhmänä, tiimityö ja erilaisuuksien ymmärtäminen
 4. Harrasteet ovat tärkeä osa nuorisokodissa tapahtuvaa kuntoutumista, sillä ne hahmottavat nuoren tuntemusta omasta kehostaan, parantavat koordinaatiota sekä luovat nuorelle positiivista minä-kuvaa.
 5. Jokaisella nuorella on työ tai opiskelupaikka
 6. Tavoitteena jokaiselle nuorelle henkilökohtainen terapia

Nuorisokodissa on tilat kuudelle (6) nuorelle ja jokaisella on käytössään oma huone.
Nuorisokoti tarjoaa ympärivuorokautisen tuen ja hoidon. Tavoitteena on, että nuori kokisi kodin
turvallisena paikkana omalle itsenäistymiselleen.

Henkilöstö
Henkilöstö moniammatillista pitkään nuorten psykiatrisessa kuntoutumisessa työskennellyttä.
Lisänä konsultoiva nuorisopsykiatri n. kaksi tuntia viikossa.

Tukiasunnot
Nuorisokodin viereisellä tontilla kaksi rivitaloa. Asunnoissa on viisi 30m2 yksiötä.
Tämä mahdollistaa nuorten portaittaisen kuntoutuksen. Askeleita omien voimavarojen mukaan.

Yhteistyötahot
Nuorisokodin lähimpiä yhteistyökumppaneita ovat nuoren omaiset, joiden tuki ja yhteistyö ovat välttämättömiä
nuoren kuntoutumisessa ja kasvussa aikuisuuteen. Aktiivista yhteistyötä tehdään myös kuntien sosiaali-ja
terveystoimen kanssa .