viljaa
Yhdistyksen jäsenet | Laadun kehittäminen | Koulutustoiminta | Säännöt | Yhdistys  

LAADUN KEHITTÄMINEN 

Ammatilliset Yksityiset Nuorisokodit Ry tähtää toiminnassaan jäsenpaikkojensa laadun kehittämiseen ja varmistamiseen.

Olemme tilanneet nuorisopsykiatri Mauri Marttuselta nuorten seurantatutkimuksen. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kuinka nuoren asuminen ammatillisessa nuorisokodissa vaikuttaa hänen psykososiaaliseen kuntoutumiseensa. Mauri Marttunen on kouluttanut jäsenemme arvioimaan nuoren tilannetta tiettyjen yhteisten mittareiden mukaan. Vuosittain hän kokoaa seurannasta raportin, jota yhdistyksen jäsenet käyttävät toimintansa kehittämiseen.

Yhdistys on nimennyt jäsenistään laaturyhmän, jonka toiminnan tuloksena on syntynyt jäsentemme käyttöön mm. esitietolomake, perustietolomake sekä kuntoutussuunnitelmalomake. Rakentavan asiakaspalautteen saamiseksi olemme kehittäneet myös yhteiset lomakkeet.

Yksi tärkeimmistä laatuun vaikuttavista tekijöistä on yhdistyksessä toimimisesta saatu vertaistuki ja mahdollisuus kokemusten vaihtoon.

Laadun kehittämiseksi yhdistys järjestää yhteistä koulutusta.