viljaa
Yhdistyksen jäsenet | Laadun kehittäminen | Koulutustoiminta | Säännöt | Yhdistys  

AMMATILLISET YKSITYISET NUORISOKODIT RY 

Ammatilliset Yksityiset Nuorisokodit Ry perustettiin vuonna 1999. Yhdistyksen perustamisen lähtökohtana oli yhteisten kokemusten vaihtamisen ja vertaistuen tarve. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää mielenterveysongelmaisten nuorten kuntoutumista ja ajaa yksityiseltä pohjalta toimivien ammatillisten nuorisokotien etuja. Yhdistyksessä toimivat henkilöt tulevat jokaisesta jäsenenä olevasta yksityisestä nuorisokodista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • Solmii ja ylläpitää yhteyksiä sekä voi liittyä jäseneksi järjestöihin, joilla on vastaavat tavoitteet ja toimintatavat.
  • Harjoittaa koulutus-, tiedotus-, julkaisu- ja tutkimustoimintaa.

Yhdistys ei tavoittele voittoa, varoja yhdistyksen toiminnalle haetaan jäsenmaksujen kautta.

Yhdistyksen jäseneksi hyväksytään oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, jotka toimivat yhdistyksen tarkoitusperien mukaisesti. Hakemus yhdistyksen jäseneksi on tehtävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle. Hallitus ilmoittaa päätöksestään kirjallisesti hakijalle.